Întreprinderea de Stat “Palatul Republicii“ (Î.S. „Palatul Republicii“)

Întreprinderea este creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 455 din 29 iunie 1994 “Cu privire la înfiinţarea Palatului Republicii”. Fondator al Î.S. “Palatul Republicii“ este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Sediul Întreprinderii: MD – 2012, mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16.  

Amplasarea Palatului Republicii, este una foarte reușită, situat chiar în inima capitalei la doar doi pași de parcul Aleia Clasicilor din Piața Marii Adunări Naționale. 

Palatul Republicii, o adevarată operă de arta, și cu singuranță acest obiect poate fi numit  “cartea de vizită” a țării noastre.

Palatul Republicii, inițial în anul 1980 este “Sala Prieteniei”, din anul 1988 este “Centrul Republican de Cultură şi Artă”, după care în anul 1994 devine “Palatul Oficialităţilor Statale”, cu menirea de a presta servicii corpului diplomatic, Guvernului şi altor organizaţii de stat, unde cu un an mai târziu și anume în 1995 este numit – Întreprinderea de Stat “Palatul Republicii“

Are valoare unicală cu ținta sa arhitecturală și intră în registrele inernaționale care include cele mai somptuoase clădiri din lume. Este considerată una dintre remarcabilele opere ale arhitecţilor, proiectanţilor şi meşterilor basarabeni, clădirea are o constructie în stil retro, îmbinând cu succes elemente clasice și tradiționale autohtone.

Un aspect sobru și festiv găsim și în sălile acestuia. Granitul roșu cu care sunt fățuite coloanele și soclul în perimetru evidențiază nuanțele fine și grațioase ale edificiului în ansamblu, candelabrele de cristal, nobila marmură roșie, vitraliile exclusive, și toate acestea creează o atmosferă deosebită cu anturaj demn pentru fiecare oaspete în parte.

Tot aici, găsim și lucrări confecționate din ceramică colorată, autoarea căruia este renumita ceramistă – Louise Janzen, de origine germană, care până a se repatria la baştina străbunilor, a lăsat multe lucruri frumoase, în calitate de artist plastic de excepţie, pentru Republica Moldova. Holurile Palatului Republicii sunt la fel proiectate în aşa mod, încât să încapă cele mai ample şi prestigioase expoziţii.

Și desigur, aspectul exterior al palatului, care este deosebit de impunător printr-o neobișnuită sobrietate ce conferă clădirii o alură cu aspect măreț și impunător.