Palatul Republicii, o adevarată operă de artă

Întreprinderea este creată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 455 din 29 iunie 1994 “Cu privire la înființarea Palatului Republicii”.

Fondator al Î.S.“Palatul Republicii” este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Fandatorul își exercită drepturile de gestionar al Întreprinderii prin intermediul Consiliului de administrație și Administratorului Întreprinderii.

Î.S.“Palatul Republicii”, inițial în anul 1984 este “Sala Prieteniei”, din anul 1988 este “Centrul Republican de Cultură şi Artă”, după care în anul 1994 devine “Palatul Oficialităţilor Statale”, cu menirea de a presta servicii corpului diplomatic și Guvernului, unde mai târziu și anume în 1995 este numit - Întreprinderea de Stat “Palatul Republicii“

Are valoare unicală cu ținta sa arhitecturală și intră în registrele inernaționale care include cele mai somptuoase clădiri din lume. Este considerată una dintre remarcabilele opere ale arhitecţilor, proiectanţilor şi meşterilor basarabeni, unde cu succes au îmbinat stilul retro cu elemente clasice și tradiționale care a rezistat impecabil timpului.

Build Beautiful Websites

“Întâlnirea”

Luise JANZEN

Detalii

“Vitraliile”

Filimon HAMURARU

Detalii

“Buchetul Alb 1”

N. SAJINA

Detalii

“Buchetul Alb 2”

N. SAJINA

Detalii